Es poden afegir camps extres als productes?

No, però sí que es poden afegir comentaris per línia a cada comanda. I també es poden afegir nous impostos.