Per què no veig el cost als informes? 

Per veure el cost als informes s’ha de ser superadministrador.