Hi ha permanència?

No. Es pot sol·licitar la baixa del servei en qualsevol moment.