Llicències / 2019

Salesly.app compte amb 3 perfils d'usuaris: l'administrador, el comercial i mànager. Cada tipologia d'usuari controla i té accés a diferents mòduls de la plataforma. Per exemple, l’administrador té accés complet i el mànager té més permisos que el comercial però menys que l'administrador. En la següent gràfica es mostren els perfils i els seus accessos.

A / 40

ADMIN / Administrador principal amb l’accés il·limitat a tots els mòduls i possibles accions.

M / 35
MÀNAGER / Mànager de les accions, seguiment dels continguts i edició i creació de campanyes.
C / 25
COMERCIAL / Comercial final amb accés a tots els productes, campanyes i recursos de Salesly.