Un comercial pot editar preus quan fa una Comanda/ Oportunitat?

Sí, és una opció configurable; per tant, és a criteri dels administradors.