Hi ha permanència?

No, no n'hi ha. Pots donar d'alta els usuaris que vulguis i els pots donar de baixa en qualsevol moment. Has de tenir en compte que quan dones de baixa els usuaris nosaltres guardem la informació generada 30 dies. Passat aquest període borrarem totes les dades; així ens assegurem de la integritat de la privacitat.