CRM comercial 360º

Salesly.app és un CRM que t’ajudarà en totes les accions comercials: augmenta vendes, localitza oportunitats, millora la organització i guanya eficiència. No esperis més!

Informació a l’instant /

Millora la gestió comercial gràcies a una major transparència de l'equip. Entendre com opera el teu equip de vendes és crucial per identificar les millors pràctiques i millorar el rendiment. La visibilitat és clau per tenir un avantatge competitiu i adaptar l'estratègia per maximitzar les oportunitats.

Integracions /

Ens connectem amb algunes de les aplicacions punteres. Aquestes integracions potencien les possibilitats per als nostres clients i augmenten el rendiment de Salesly.app.

Suportem integracions amb Mailchimp, Holded, Google, Microsoft, etc...

Sectors /

Actualment, l’eina ja s’ha implementat amb èxit en vàries empreses de sectors ben diferents:

Alimentari
Tecnològic
Comunicació
Immobiliari
Finances
Llicències

Salesly.app compte amb 3 perfils d'usuaris: l'administrador, el comercial i mànager. Cada tipologia d'usuari controla i té accés a diferents mòduls de la plataforma. Per exemple, l’administrador té accés complet i el mànager té més permisos que el comercial però menys que l'administrador. En la següent gràfica es mostren els perfils i els seus accessos.

A / 40

ADMIN / Administrador principal amb l’accés il·limitat a tots els mòduls i possibles accions.

 • Control total
 • Visibilitat sobre tots els usuaris
 • Configuració general
 • Gestió de campanyes
 • Control objectius
 • Gestió d'oportunitats
 • Configuració integracions
 • Gestió d'usuaris
 • Campanyes
 • Comandes
 • Oportunitats
 • Objectius
 • Empreses
 • Contactes


M / 35
MÀNAGER / Mànager de les accions, seguiment dels continguts i edició i creació de campanyes.
 • Supervisió sobre els usuaris assignats
 • Visibilitat d'oportunitats sobre usuaris assignats
 • Visibilitat de comandes sobre usuaris assignats
 • Visibilitat d'objectius sobre usuaris assignats
 • Campanyes
 • Comandes
 • Oportunitats
 • Objectius
 • Empreses
 • Contactes


C / 25

COMERCIAL / Comercial final amb accés a tots els productes, campanyes i recursos de Salesly.app.

 • Comandes
 • Oportunitats
 • Objectius
 • Empreses
 • Campanyes
 • Contactes


Preu total dels productes:

CONTACTA'NS